Superbatteri lovar större effektivitet och kortare laddningstid

Ny modell är ett annat alternativ till fossilt bränsle

Forskare vid University of Southern California har utvecklat ett nytt litiumbatteri som är tre gånger mer kraftfullt än de som finns på marknaden och det tar bara tio minuter att ladda. Detta batteri kan användas i många olika enheter, från mobiltelefoner till hybridbilar.

Nuvarande batterimodeller, för att leverera lite elektronisk produkt, använder små "ark" grafitkol i var och en av elektroderna som över tid försämras och minskar deras effektivitet.

Den stora fördelen med denna nya enhet är att den har porösa silikon-nanorör som inte försämras och låter litiumjoner flytta sig snabbare inuti batteriet.

Trots riskerna med felaktigt bortskaffande och miljöföroreningar orsakade av litium, som är en beständig organisk förorening (POP), verkar detta nya batteri som ett alternativ till förbrukningen av fossila bränslen, som ofta används i elproduktion.

Batteriet är fortfarande i utvecklings- och testfasen men enligt forskarna ska det nå marknaden runt 2016.

Besök vår återvinningscentral för att lära dig hur och var du ska kassera dina batterier korrekt.