"Mina uppfinningar" - Nikola Teslas självbiografi

Inventor "byggde" sina mönster i fantasin, så levande att han kunde finjustera och mentalt styra dem

Nikola Tesla var fysiker, matematiker, filosof, elektrotekniker och mekaniker. Med sådana färdigheter utvecklade han grundläggande uppfinningar och teorier för modern vetenskap. Trots dess betydelse i det vetenskapliga samfundet vet få människor vem det var och vad deras bidrag till det vetenskapliga samfundet var. Tesla arbetade inom fjärrkontroll, radar, trådlös kommunikation och robotik, men han blev främst känd för konstruktionen av växelströmsmotorn.

När det gäller el tänker vi först på Thomas Edson, uppfinnaren av glödlampan, och Tesla, trots att han är en lysande uppfinnare, förbises ofta. De två forskarna kom att arbeta tillsammans, men skillnader i teorin om elöverföring gjorde de två forskarna till rivaler. Edson förespråkade överföring av likström, som slogs av studierna av Nikola Tesla.

Bland så många studier i det exakta området får en skapelse inom humaniora området utrymme nu och anländer till Editora Unesp. En självbiografi som heter "Mina uppfinningar", där Nikola Tesla berättar om sitt liv från barndomen genom att gå igenom sina projekt. Boken förklarar också hur hans kreativa process fungerade, så komplex och unik att den tillät honom att utveckla, driva och modifiera sina uppfinningar endast med sin fantasi.

Dess namn inspirerar, som ett varumärke, till en av banbrytande biltillverkare inom elfordonssegmentet, Tesla Motors.

Tillgänglig för försäljning på Editora Unesp webbplats.