Animering visar vikten av att bevara vattencykeln för samhället

Det är nödvändigt att ändra vanor och kreativ animation visar hur

Vattnets kretslopp

Varje vatten på jorden, varje droppe, är samma vatten som alltid har funnits och strömmade för 4,5 miljarder år sedan. Men förutom förekomsten av naturliga klimatförändringar har mänskliga handlingar bidragit till obalansen mellan det cykliska och naturliga vattenflödet. Nu måste vi agera för att återbalansera denna cykel. När allt kommer omkring är vatten liv och utan liv skulle vi inte vara här.

För att förklara allt detta på ett mer "grafiskt" sätt producerade Água Brasil-programmet en väldigt cool animering.

Água Brasil-programmet är ett initiativ från Banco do Brasil i samarbete med miljöorganisationen WWF-Brasil, Banco do Brasil Foundation och National Water Agency (ANA) för vattenbevarande.